За нас

т.д. Мартиноски е основана во Струга 2005 година. Наша основна дејност е превоз на патници во внатршниот и меѓуародниот сообраќај. На почеток од 2006-та година нашата компанија започна со превоз на директна линија на релација Струга - Скопје во 05:15 часот и во 16:00 часот поаѓање од Скопје за Струга. Поради зголемен интерес на патниците за повеќе поаѓања во текот на денот, нашата компанија излезе во пресрет на барањата и секоја година го надополнуваше возниот ред и го зголемуваше возниот парк. Денес нашиот возен парк се состои од повеќе возила и со 5 поаѓања од Струга и Скопје.

Поседуваме лиценци за:

Меѓуопштински линиски превоз
Слободен превоз во внатрешниот сообраќај
Меѓународен линиски превоз

Слободен превоз во меѓународниот сообраќај

Нашиот возен парк