Услуги

Меѓуопштински линиски превоз

Можете да патувате на директна линија Струга - Скопје, без застанување во градовите Кичево, Гостивар и Тетово во следните поаѓања:

СТРУГА - СКОПЈЕ

05:05 | 07:50 | 12:50 | 15:50 | 18:50

СКОПЈЕ - СТРУГА

08:30 | 12:50 | 16:10 | 19:00 | 22:30
07:00 | 11:30

Недела и празници има отстапување од возниот ред.
Поаѓањето во 07:00 од Скопје се однесува за период од 01.07 до 31.08.
Поаѓањето во 12:50 од Скопје е заменето со поаѓање во 11:30 само во недела.


Патувањето од Струга до Скопје трае околу 3 часа со попатно застанување на местото Стража, пауза која трае 10-15 минути.
Во некои поаѓања од оправдани причини во интерес на времето не се прави пауза.

Слободен превоз
Доколку имате потреба за слободен превоз за било која дестинација во нашата земја или во странство, контакт.